ورود کاربرانعضویت کاربران
09123769755

لوله بازکنی و تخلیه چاه رسالت

در بسیاری از چاه ها که حفر شده اند در آن ها از کول استفاده نشده است و فقط بالای چاه را آجرچینی کرده اند. سیستمی که در این چاه ها استفاده می شود باعث جذب چربی و لجن  می شود و در نهایت با نفوظ به خاک، آن را سست کرده و موجب ریزش چاه می شود که بسیار خطرناک است و علاوه بر  ایجاد خسارت های سنگین مالی  و نیاز به تخلیه چاه ،خطرات جانی را نیز به دنبال خواهد داشت. لوله بازکنی و تخلیه چاه رسالت با بررسی این چاه ها و احتمال پرشدگی آن ها می تواند از این مشکلات باکمترین هزینه جلوگیری کند. در بسیاری از مواقع نیز وجود یک جسم خارجی در لوله ها به خصوص در زانویی، باعث عبور نکردن آب و در نتیجه بالا زدن آب می شود و مشکلات زیادی را ایجاد می کند که متخصصان لوله بازکنی و تخلیه چاه رسالت با به کارگیری ابزار مدرن اقدام به رفع این مشکل می کنند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر